CALCULEMUS
This Directory Index LogBank Main Menu


Pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki

Instytut Informatyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Katedra Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki
Uniwersytetu w Białymstoku

o r g a n i z u j ą
II Warsztaty Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki

Maszyna Turinga i Mechanizacja Rozumowań
Zakopane, 27.IX - 1.X, 1998

w pół wieku po raporcie Alana M. Turinga
Intelligent Machinery - 1948


Do komunikatu nr 2

Komunikat nr 1

Poprzednie Warsztaty, Białystok 1997, Wzajemne oddziaływania logiki i informatyki, zorganizowane przez Uniwersytet w Białymstoku (Katedra Logiki etc. i Instytut Matematyki) oraz Politechnikę Białostocką (Instytut Informatyki) upamiętniały setną rocznicę urodzin Emila Posta (Augustów, 1897).


Informacje organizacyjne

Miejsce Warsztatów: Zakopane, Dom "Biały Potok", ul. Droga do Białego 7 (u wejścia w Dolinę Białego). Pobyt od 27.IX, godz. 18.30 (kolacja) do 1.X, godz. 10.

    Dogodny dojazd autobusowy z Krakowa: dwie godziny jazdy, odjazdy (PKS i dwie linie prywatne) co ok. pół godziny przy dworcu PKP.
Koszt uczestnictwa -- 500 zł. -- pokrywa 4 noclegi, trzy posiłki dziennie, serwis informacyjny i tom pokonferencyjny. Zgłoszenie udziału polega na dokonaniu przelewu w/w kwoty -- do 15 sierpnia -- z podaniem na blankiecie nazwiska i adresu uczestnika, na konto:

  Fundacja na rzecz Informatyki, Logiki i Matematyki
  00-864 Warszawa, Krochmalna 3 m.917
  PKO BP XV O.w W-wie
  nr 10201156-6334-270-1-111

Fundacja zajmuje się stroną techniczną organizacji Warsztatów.
O dokonaniu wpłaty prosimy informować e-mailem na dwa naraz adresy:

witmar@calculemus.org oraz romat@plearn.edu.pl

Telefon do kontaktu: (022) 6240349.


Program Warsztatów 1998
obejmuje dwie serie wykładowo-konwersatoryjne.

Prof. Roman Murawski, Instytut Matematyki UAM
Funkcje rekurencyjne. Wykład dedykowany pamięci Kurta Gödla w 20-tą rocznicę śmierci.

Prof. Marek Zaionc, Instytut Informatyki UJ
Maszyna Turinga i Teza Churcha.

Przykładowe tematy drugiej serii:

  • maszyny Turinga z typowymi wariacjami jak maszyny wielotaśmowe, wielogłowicowe, niedeterministyczne itp;
  • dowody zawierania się funkcji tak definiowalnych w klasie funkcji rekurencyjnych, i odwrotnie;
  • maszyny Posta z podobnym szkicem dowodu.
  • formalizm while-programow (odpowiada standardowym imperatywnym jezykom programowania) ze szkicem dowodu;
  • formalizm nietypowanego rachunku lambda (odpowiada funkcjonalnym językom programowania) ze szkicem dowodu;
  • twierdzenia limitujące, takie jak problem stopu i in.
  • dowód twierdzenia Gödla.

Spotkania poświęcone relacjom z własnych prac uczestników na tematy związane z problematyką Warsztatów będą włączane do Programu na życzenie zainteresowanych.


P.S. Platon miał się wyrazić, że kto nie wie o istnieniu liczb niewymiernych, ten nie jest godzien zwać się Grekiem, a nawet człowiekiem (krótko mówiąc, jest barbarzyńcą). Dziś zamiast o liczbach niewymiernych należy mówić w ten sposób o liczbach nieobliczalnych.

Tę filozoficzną perspektywę ukazują znane książki Penrose'a, a w formie adresowanej do profesjonalnych logików - tom pod red. R.Herkena The Universal Turing Machine.
O motywacjach filozoficznych do tego, by się potrudzić nad tematami takimi, jak planowane na Warsztaty 1998, mówią komentarze w FORUM LOGIKI - nowo otwartym dziale domeny "Calculemus"; zob. tekst pt. Czy przyroda musi się zachowywać jak maszyna Turinga?


Do początku strony