LECT ORIUM

Filozofia Społeczna i Gospodarcza


Witold Marciszewski
2005/2006

Pogodny pan w muszce to Friedrich Hayek (1899-1992, Nobel z ekonomii 1974) - mistrz ekonomii liberalnej, pionier ujęcia informatycznego procesów cywilizacyjnych, w szczególności gospodarczych, wnikliwy krytyk socjalizmu i etatyzmu. Niżej - Karl Popper (1902-1993), rzecznik społeczeństwa otwartego, w krytyce totalitaryzmu odwołujący się do zasad metodologii nauk doświadczalnych; przyjaciel Hayeka współpracujący z nim w London School of Economics.


Skrypt do wykładu: tekst pt.
Pojęcie mocy obliczeniowej w zastosowaniu do struktur społecznych.


Zaliczenie -- na podstawie dwóch prac semestralych. Jedna z nich ma być opracowaniem na jeden z trzech (do wyboru) następujących tematów:

Wkład Friedricha Hayeka w krytykę socjalizmu i etatyzmu;

Wkład Karla Poppera w krytykę totalitaryzmu;

Wkład Leszka Kołakowskiego w krytykę marksizmu i socjalizmu.

Drugie zadanie zaliczeniowe dotyczy zagadnień gospodarczych podanych na wykładzie 28 lutego, na którym wskazano też odpowiednie materiały prasowe.

Termin oddania jednej z prac 25 kwietna, a drugiej 30 maja (w kolejności wybranej przez studentkę/studenta).
Egzamin (ustny) obejmuje pytania związane z treścią skryptu (z listy udostępnionej wcześniej w calculemus.org) oraz dyskusję nad pracami semestralnymi.


Do początku strony