LECTORIUM CALCULEMUS


Media in EU - Syllabus in English

WITOLD MARCISZEWSKI
Media w Unii Europejskiej

WYBÓR DOKUMENTÓW Polityka UE wobec problemu cyfrowej unifikacji mediów.

LABORATORIUM WIRTUALNEJ GIEŁDY PRACY Jak w Internecie zainteresować swoją osobą potencjalnych pracodawców. Przykład roli mediów w krajach nowej gospodarki (w tym UE).

TEMATY WYKłADÓW
Środki masowej komunikacji (media) w Unii Europejskiej.

Wszystkie pliki w formacie PDF, do czytania przez Acrobat Reader.

 • Co to jest Cyfrowa Integracja Mediów. Szkic do wykładu.

 • Co zawdzięcza Europie Cywilizacja Informatyczna.

 • Wiadomości z informatyki niezbędne do orientacji w cyfrowej technice komunikacji.
  Pełny tekst wykładu - w przygotowaniu.

 • Europejskie projekty informatyczno-medialne w kontekście kroniki integracji europejskiej.
  W przygotowaniu.

 • Europejskie projekty informatyczno-medialne w szerszych kontekstach:
  • koncepcji Europy jako integrującej wartości (,,mit Europy'')
  • procesów globalizacji ekonomicznej i kulturowej.
  W przygotowaniu.

 • Kategorie socjologiczne niezbędne do badania procesów integracyjnych. Szkic do wykładu, w przygotowaniu.

Do wykładów będzie włączone omówienie poszczególnych pozycji z przygotowanego w tym celu wyboru dokumentów na temat cyfrowej unifikacji mediów w UE.
Do początku strony