PLS INTRODUCTORY PAGE       CALCULEMUS


Polish Logic Site
Edited by
Polish Association for Logic and Philosophy of Science

Contents 2002/2003, 2000 and 1999

Wiersze, w których datę umieszczenia danego pliku wyróżniono czerwienią dotyczą faktów z działalności PTLiFN. Pozostałe - faktów mogących interesować członków z innych powodów.

Those lines in which the date of putting the file is marked with red are concerned with Association's activities. The remaining ones - with some other facts of interest.


C O N T E N T S   2 0 0 2 / 2 0 0 3

Porządek dzienny Walnego Zgromadzenia PTLiFN, 1 lutego 2003. Obejmuje wybory władz na nową kadencję. 27-12-02


The Schedule of The Association's General Assembly, including the election of the Association's Board, etc.


Sprawozdanie Zarządu z działalności w upływającej kadencji. 27-01-03


The Board's Report.


Statut PTLiFN. 27-01-03


The Association's Chapter.


Deklaracja członkowska. 27-01-03


Application Form.


Protokół Walnego Zgromadzenia 1 lutego 2003. 25-02-03


General Assembly 2003 Minutes.


Protokół Pierwszego Posiedzenia Zarządu. 10-03-03


Board Session Minutes.


Seminarium 21 marca 2003, odczyt A.Grzegorczyka. 10-03-03


Seminar, A.Grzegorczyk's lecture.C O N T E N T S   2 0 0 0

Porządek dzienny Walnego Zgromadzenia PTLiFN, 24-01-2000. Obejmuje wybory władz na nową kadencję. 20-01-00


The Schedule of The Association's General Assembly, including the election of the Association's Board, etc.


HOPOS 2000 - 3rd Intern. History of Philosophy of Science Conference, Vienna, July 6-9, 2000. 27-10-99


Organized by Vienna University etc.Logic Colloquium 2OOO, La Sorbonne, Paris, July 23-31, 2000 30-10-99


The program of Colloquium - ASL European Meeting.


IV Warsztaty Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki:   Tarski vs Hilbert, or Semantic Consequence vs Formal Derivability - in the Centenary of Hilbert's Second Problem Zakopane, 30.IX - 3.X. 2000
05-05-00


Workshop IV addresses the impact of the 2nd Problem (to prove consistency of arithmetic) on logic, etc, including Tarski's response with his "antiformalistic" concept of logical consequence. The Workshop language - Polish, some comments - in English. Invited Speakers: R.Murawski, J.Woleński, et al.


C O N T E N T S   1 9 9 9

Basic facts about PALPS 03-09-99 ASCII file
Sprawozdanie z drugiej kadencji, 1997-99 30-12-99 Zawiera wiele danych o konferencjach logicznych w okresie sprawozdawczym. (ASCII)
III Warsztaty Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki: "Hilbert i Zagadnienie Rozstrzygalności", Zakopane, 26-30.IX.1999. 22-09-99 Program Warsztatów, współorganizowanych przez PTLiFN, przy wsparciu finansowym KNF PAN i Fundacji na rzecz Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki.
Symposium of the Association, affiliated with 11th Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, 1999. 05-09-99 The program of Symposium
Session of the Association in November 1999. 15-11-99 The program of Session
Przyjęcie PTLiFN do DLMPS. Władze DLMPS 06-09-99 PTLiFN received to DLMPS. The Board of DLMPS.
Program of the Conference on Analytic Tableaux, June 1999 05-09-99 The program conveys information on current research in A.T. ASCII file.
Redakcyjne zamysły i zapytania 03-09-99 Text in Polish
Modern logic in Poland - A Historical Survey 03-09-99 File under construction