STRONA GłÓWNA "FORUM" DOMENA "CALCULEMUS"
Strona główna Warsztatów Turing 1998Organizatorzy Warsztatów

Apel do logików

o pisanie limeryków

      
     
     Zachęca się cnych logików
     Do składania limeryków.
     Do tezy, że nie da rady
     Mamy oto kontrprzykłady,
     życzymy ergo wyników.
     
     

     Gdy automatów masz już dość, gdy ci Entscheidung daje w kość, pokaż żeś chłop jest lub dziewczyna, a nie Turingaś jest maszyna więc pisz limeryki na złość.

C i ą g d a l s z y ...

Do początku tekstu