CALCULEMUS

Zapraszamy na Stronę Główną FORUM LOGIKI, INFORMATYKI I FILOZOFII NAUKI

z winietą, Wstępem Redakcyjnym
Spisem Treści Rocznika 1


Spis Treści Rocznika 3 - 2000.

nr pozycji, autor tytuł lub temat uwagi
1. - A.Grzegorczyk Decidability without Mathematics
A revised version is available in Forum Nro.4, 2001
Kontynuacja wykładów z III Warsztatów LIiFN (zob. poz.4); tekst przewidziany jako odczyt na konferencję poświęconą A.Tarskiemu, 2001 (tutaj na prawach preprintu).
2. - J.Golińska Matematyka według Gödla Argumenty Gödla za platonizmem w filozofii matematyki. Tekst zasadniczy jest w formacie Word'a, ponadto jest podany w formacie TXT.
3. - A quotation (Ch.2) from P.Simons' Philosophy and Logic from Bolzano to Tarski, Kluwer 1992. Bolzano, Tarski, and the Limits of Logic This extensive quotation is expected to help in preparing discussion on Tarski at Workshop IV for Logic etc. (see below). TXT format (a source for LaTeX).
2. - W.Marciszewski Co sądziłby Leibniz o sztucznej inteligencji, gdyby znał Cantora i Turinga? Odczyt na Sympozjum Kognitywistyki, Instytut Filozofii UMK, Toruń, 30 maja 2000. / Format PDF.
Workshop IV for Logic, Informatics & Philosophy of Science, 2000
2. - Announcement and Introduction by W.Marciszewski On the Workshop theme: Tarski vs. Hilbert, or Semantic Entailment vs. Formal Derivability - in the Centenary of Hilbert's 2nd Problem The text is partly in Polish (organizational details), partly in English - for the reason that Workshop IV forms a part of preparations to an international conference on A.Tarski.
--------
O III Warsztatach Logiki etc, 1999 -- Hilbert i Zag. Rozstrzygalności Kontekst do projektu Warsztatów 2000; 0 Warsztatach 1999 i wcześniejszych.
--------

PROGRAM WARSZTATÓW IV (The Programme - in Polish)


Ostateczna wersja programu (połowa września 2000).


Do początku tekstu