CALCULEMUS

Zapraszamy na Stronę Główną FORUM LOGIKI, INFORMATYKI I FILOZOFII NAUKI

z winietą, Wstępem Redakcyjnym
Spisem Treści Rocznika 1


Spis Treści Rocznika 4 - 2001.

nr pozycji, autor tytuł lub temat uwagi
1. - A.Grzegorczyk Decidability without Mathematics A paper held at the Centenary of Alfred Tarski Conference, Warsaw, May 2001. A revised version of the paper listed in the Contents of Forum 3 (2000) / Format: Word.
2. - A.Malec Topiki prawnicze jako przedmiot logiki Omawia stosunek reguł wnioskowania prawniczego do logiki formalnej, przedstawia pewien system sformalizowany takich reguł. / Format: Word.
3. - W.Marciszewski Nowoczesność - era intelektu. O nowej gospodarce i horyzoncie kosmicznym Tekst zamieszczony w numerze jubileuszowym Computerworld, październik 2000, s.14-20. / Format HTML.
4. - W.Marciszewski Problemy modelowania cyfrowego procesów umysłowych i społecznych
Czy robot może uznać za prawdę zdanie samopotwierdzalne? Odczyt na konferencji Instytutu Informatyki UJ "Konieczność a przypadek", Kraków 8-9 maja 2001. / Format: PDF.
Ojcowie Informatyki wobec dylematów mechanizacji myślenia Tekst zamieszczony w numerze jubileuszowym Computerworld, październik 2000, s.78-84. / Format HTML.
Mikrokronika Informatyki Tekst zamieszczony j.w. / Format HTML.
Dlaczego nie każde rozumowanie da się zmechanizować? Wkład do tomu Filozofia i logika. W stronę Jana Woleńskiego, pod red. J.Hartmana, Aureus, Kraków 2000. / Format: HTML.
Gradacja niedostępności obliczeniowej
w modelowaniu procesów społecznych i ekonomicznych.
Odczyt na SIÓDMYM FORUM TELEINFORMATYKI, Legionowo 26-28.09.2001, pt. "Zarzadzanie informacją, informacja w zarządzaniu", organizowane przez firmę EDUSOFT. / Format HTML.
Pytania w sprawie racjonalności pewnego racjonalizmu
Odczyt na konferencję FILOZOFIA WOBEC WYZWAŃ IRRACJONALIZMU, Kazimierz Dolny, 14-15.XII.2001. / Format HTML.
5. Komentowane cytaty z innych stron WWW Concerning Copeland's article on Church-Turing Thesis WWW-downloaded quotations commented by W.Marciszewski / Format: HTML.


Do początku tekstu