CALCULEMUS

Zapraszamy na Stronę Główną FORUM LOGIKI, INFORMATYKI I FILOZOFII NAUKI

z Notą Redakcyjną i listą roczników


Spis Treści Rocznika 5 - 2002 poświęconego tematowi
Wolny Rynek jako System Przetwarzania Informacji - Z problematyki algorytmizacji w badaniach społecznych.
W związku Warsztatami pod tym tytułem (piątymi w serii Warsztaty Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki) w dziesięciolecie śmierci Friedricha Augusta von Hayeka.

nr pozycji, autor tytuł lub temat uwagi
1. - Katedra Logiki UwB, Komitet Organizacyjny Komunikat o projekcie V Warsztatów Logiki etc
- - - Odsyłacze hipertekstowe do literatury związanej z tematem Warsztatów V
Czy robot może uznać za prawdę zdanie samopotwierdzalne? Odczyt na konferencji Instytutu Informatyki UJ "Konieczność a przypadek", Kraków 8-9 maja 2001. / Format: PDF.
Ojcowie Informatyki wobec dylematów mechanizacji myślenia Tekst zamieszczony w numerze jubileuszowym Computerworld, październik 2000, s.78-84. / Format HTML.
Mikrokronika Informatyki Tekst zamieszczony j.w. / Format ASCII.
Dlaczego nie każde rozumowanie da się zmechanizować? Wkład do tomu Filozofia i logika. W stronę Jana Woleńskiego, pod red. J.Hartmana, Aureus, Kraków 2000. / Format: HTML.
Gradacja niedostępności obliczeniowej
w modelowaniu procesów społecznych i ekonomicznych.
Odczyt na SIÓDMYM FORUM TELEINFORMATYKI, Legionowo 26-28.09.2001, pt. "Zarzadzanie informacją, informacja w zarządzaniu", organizowane przez firmę EDUSOFT. / Format HTML.
Komentowane cytaty z innych stron WWW Concerning Copeland's article on Church-Turing Thesis WWW-downloaded quotations commented by W.Marciszewski / Format: HTML.


Do początku tekstu