LECTORIUM CALCULEMUS


WITOLD MARCISZEWSKI


Metodologia Socjologii
Podstawy logiczne i filozoficzne - zagadnienia wybrane


2002 / 2003


UWAGA. Wszystkie teksty (poza niżej wskazanym tekstem Poppera) do wykładu z metodologii socjologii są od początku grudnia 2002 dostępne pod adresem:
http://www.calculemus.org/lect/L-I-MNS/index.html
Dogodne jest wejście przez odsyłacz pt. "Zasady zaliczania metodologii socjologii" umieszczony na górze w/w strony.

  • The Growth of Human Knowledge, Tekst dotyczący głównych idei metodologii nauk empirycznych w ujęciu Karla Poppera, przeznaczony do analizy na ćwiczeniach. Jako tekst angielski jest on też materiałem do ćwiczeń w interpretowaniu angielskiej terminologii metodologicznej.  • Do początku strony