STRONA GłÓWNA "FORUM" DOMENA "CALCULEMUS"
Strona główna Warsztatów Turing 1998OD REDAKCJI Forum. Na propozycję Organizatorów, żeby treść i przebieg Warsztatów utrwalać także w próbach literackich, powstała pewna przypowieść. Jej sens stanie się zrozumiały, gdy dołączymy wykłady prof. Marka Zaionca, gdzie jest mowa o twierdzeniu Rice'a. Nim staną się one dostępne w Forum, niech jako zachęta do ich poznawania posłuży ten oto kawałek prozy (utwory wierszowane ukażą się niebawem).Adam Kolany

Jak rekurencyjna (nie)przeliczalność
uniemożliwiła zbawienie demona


Wszechmocny Bóg wezwał raz Lucyfera - księcia ciemności - przed swe oblicze i tak doń rzecze: Masz stworzyć wszystkie maszyny których produkt jest mi miłym. Codziennie zbudujesz jedną, a wieczorem puścisz ją w ruch. Po upływie wieczności przyjdę do Ciebie, by zobaczyć czegoś dokonał. Jeśli odkryję, że jest jeszcze coś do zrobienia, a tyś tego nie uczynił, powrócisz tam, skądś przybył! Jeśli dzieło swe doprowadzisz do końca, zostaniesz zbawiony.

Ależ Panie! -- zakrzyknął Szatan -- Toż zadanie Twe jest niewykonalne! Bo przecież, choć dobroć Twa jest nieskończoną i zapewne Ci miłą, żadna jej skończona część poprzez ułomność swej skończoności miłą Ci być nie może! Przeto niemożliwym jest, bym stworzył wszystkie maszyny produkujące to i tylko to, co lubisz! Wykazał to Rice w 1953 roku!


Do początku tekstu