STRONA GŁÓWNA KNF       DOMENA "CALCULEMUS"


Nagrody Wydziału I PAN

Komunikat o złożonym wniosku


Zostały zgłoszone do KNF dwa projekty w sprawie nagrody im. Tadeusza Kotarbińskiego, przyznawanej co dwa lata przez Wydział Nauk Społecznych PAN.

Jeden w wniosków, idąc za sugestią Regulaminu nagród, żeby zwracać uwagę na wyróżniających się młodszych pracowników nauki, proponował nagrodzenie rozprawy dr Haliny Święczkowskiej Harmonia linguarum - język i jego funkcje w filozofii Leibniza, 1998, powołując się w motywacji na (podane w załączeniu do wniosku) bardzo wysokie oceny uzyskane w przewodzie habilitacyjnym (UAM) oraz zasługujący na poparcie wkład do badań nad Leibnizem, zbyt mało w Polsce uprawianych, w porównaniu z rozległością i wynikami tych badań w innych krajach.

Drugi wniosek dotyczył książki prof. Jacka J. Jadackiego Orientacje i doktryny filozoficzne - z dziejów myśli polskiej, 1998, wraz z całokształtem jego badań nad polską myślą filozoficzną,

Regulamin dopuszcza rekomendowanie przez Komitet więcej niż jednego kandydata, Prezydium uznało jednak, że powinno wziąć odpowiedzialność za dokonanie wyboru i opowiedziało się za wysunięciem do nagrody prof. Jadackiego, motywując to nieprzeciętną wielkością jego dorobku i wielkim znaczeniem tego dorobku dla poznania i przedstawiania dziejów filozofii w Polsce. Odpowiedni wniosek został skierowany do Wydziału I; wymaganą przez regulamin recenzję przygotował prof. Andrzej Grzegorczyk.

Do początku strony