LECTORIUM CALCULEMUS


WITOLD MARCISZEWSKI


Translatorium Filozoficzne
na kierunku Filozofia
2007/2008Teksty składające się na SKRYPT do zaliczenia TRANSLATORIUM
Strona zaktualizowana 14 stycznia 2008WARUNKI ZALICZENIA
na ocenę wpisywaną do indeksu

A. Przetłumaczyć na polski wybrany samemu fragment przerabianego rozdziału, zaczynający się od tytułu odcinka (np. (6) The positive account of Knowing How) i obejmujący ok. pięciu stron tekstu angielskiego. Pracę te należy dostarczyć w formie wydruku, najpóźniej na zajęciach 29 stycznia.

B. Przyjść na kolokwium zaliczeniowe (zob. niżej C) z dwustronicowym streszczeniem tekstu wymienionego wyżej na pozycji 3 ("Przemiany...").

Jest to "złagodzony" odpowiednik trudniejszego zadania, z pierwszej wersji komunikatu o zaliczeniach (z 5 grudnia 2007). Tamto miało polegać na samodzielnym skomentowaniu argumentacji Ryle'a na rzecz behawioryzmu. Jeśli ktoś wersję trudniejszą już wykonał, jest od zadania B zwolniony, a wynik będzie należycie punktowany.

C. Kolokwium zaliczeniowe, obejmującego tematy podane wyżej w punkcie 5. Propozycja terminu do rozważenia: 30 stycznia 2007.