LECTORIUM CALCULEMUS

Witold Marciszewski
Międzynarodowe Stosunki Kulturalne


Wykład dla III roku studiów
"Stosunki Międzynarodowe", WSAP w Białymstoku
2009/2010


Gmach Collegium Maius Uniwersytetu w Krakowie to wymowny symbol stosunków kulturalnych między narodami Europy. Jego styl późno gotycki przybył do Polski z zachodu, profesorowie pobierali nauki w zachodnich akademiach, a niebawem ich własna akademia dała światu Kopernika -- pioniera nowożytnych nauk przyrodniczych i Pawła Włodkowica -- pioniera nowożytnego prawa międzynarodowego. Z myślą o treściach tego symbolu, przystępujemy do kursu Międzynarodowych Stosunków Kulturalnych.

PRZEGLĄD TEMATYKI

Kurs składa się z wykładów i sprawdzianów. Średnia ocen ze sprawdzianów jest oceną egzaminacyjną wpisywaną do indeksu. Wykłady grupują się w dwa artykuły. Artykuł A dotyczy podstaw pojęciowych podejmowanej tematyki (kultura, cywilizacja itp.) oraz historycznego procesu kształtowania się w Europie relacji politycznych i gospodarczych jako podstawy stosunków kulturalnych. Treść artykułu B jest skierowana ku przyszłości relacji międzynarodowych, w szczególności kulturalnych, w Unii Europejskiej. Tematyce A jest przyprządkowany Sprawdzian I Sprawdzian I i Sprawdzian II, tematyce B Sprawdzian III.

Sprawdzian IV ma charakter odmienny od poprzednich. Jego cel i sposób wykonania są omawiane w Szczegółowym Spisie Treści. Tenże spis obejmuje komentarze dotyczące pozostałych sprawdzianów.